Det svenska spelmonopolet sysselsätter förutom statligt anställda vid Svenska Spel och Lotteriinspektionen även de anställda vid de 6700 spelombud som säljer företagets produkter, samt de som arbetar på det statliga casinot i Stockholm.

Spelföretaget Betsson lämnade år 2005 in en ansökan där man sökte tillstånd för att få anordna spel i Sverige. Denna ansökan avslogs, och företaget bestämde sig då för att istället öppna ett internetcafé på Götgatan på Södermalm. På internetcafé spelade många av besökarna Betssons onlinespel, som är registrerade på Malta.

Lyckan blev dock kortvarig, för redan efter ett år beslutade Stockholms kammarrätt i en dom att internetcaféet, som i praktiken fungerade som en icke-sanktionerad spelbutik, skulle stängas. Betsson valde dock att överklaga domen. Regeringsrätten valde dock att inte pröva domen, och inte heller att rådfråga EU-domstolen. Överklagandet kommer inte att tas upp till prövning, och Kammarrättens dom ligger fast.
Enligt EU:s regler kan en stat inte ha monopol på spel om man samtidigt marknadsför dessa spel, och förbjuder privata initiativ med hänvisning till folkhälsan. De svenska domarna är inte förenliga med EU-domstolens praxis.

Att Betsson vill driva fallet med den stängda spelbutiken handlar inte om att företaget lidit någon större ekonomisk förlust. Istället vill man kunna erbjuda sina speltjänster på den svenska marknaden direkt, utan att gå omvägen via Malta. Som det ser ut nu snedvrids konkurrensen på den svenska spelmarknaden, om man ens kan tala om konkurrens så som situationen ser ut idag.

Mer om affären finns att läsa här. Hur Betsson nu ska gå vidare med frågan återstår att se.